Andre Allergier

Der er mange andre allergier end dem der er beskrevet her på min hjemmeside. Men uanset om du har den ene eller den anden allergi, så er 90% af alle allergier opstået på samme måde.

De er opstået efter et traume/stresstilstand, ofte kombineret med sarte slimhinder, på grund af en candida svampeinfektion. Behandling af traumer er muligt med behandlingsmetoden alfakinesiologi, og sarte slimhinder ofte p.g.a. en candida svampeinfektion kan der rettes op på.

Af andre allergier kan nævnes:

  • Trykallergi
  • Kuldeallergi
  • Varmeallergi
  • El-allergi – computer – mobil – trådløs internet m.m.
  • Kontaktallergi: Nikkelallergi, kosmetik m.m.
  • Kemikalieallergi – rengøringsmidler, smøreolier tobaksrøg m.m.

Allergier / Fobier

​Forskellen på allergier og fobier er, at man kalder det en allergi når kroppen reagerer med allergisymptomer, og fobier når man er bange for at komme i nærheden af noget, f.eks. en hund, højde, små rum, tandlæge, edderkopper, slange o.s.v. Allergier udløst af traumer og fobier behandles derfor på samme måde med den psykiske afbalancering. Det er det samme der sker i hjernen, når man oplever noget traumatisk, noget der stresser kroppen rigtig meget. Derfor kan man sige at en allergi er en kemisk fobi, fordi kroppen reagerer med allergisymptomer. Behandling af fobier er muligt med behandlingsmetoder alfakinesiologi